· 

Ladies from Fukushima telling stories from once upon the time 昔話

Funehiki-machi, Nov. 4th. 2017 at Renshoan: Ladies from Fukushima telling stories. From left to right: Endo Toshiko (Aizu-Wakamatsu), Yokota Ritsue (Kawauchi-mura), Hashimoto Kesane (Funehiki-machi), Konno Masako (Towa-machi). Moderation: Saitou Mitiko.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0